loader image

Betrokkenheid

Het Model
(by Patrick Lencioni)

Betrokkenheid en de 3 Oorzaken van Jobontevredenheid - Trixolutions Lencioni Teamcoaching

Anonimiteit

Mensen kunnen geen voldoening krijgen uit hun werk als ze niet bekend zijn.
Alle mensen moeten door iemand in een gezagspositie begrepen en gewaardeerd worden om hun unieke kwaliteiten.
Mensen die zichzelf als onzichtbaar, algemeen of anoniem beschouwen, kunnen niet van hun werk houden, wat ze ook doen.

Irrelevantie

Iedereen moet weten dat zijn werk ertoe doet, voor iemand.
Iedereen. Zonder een verband te zien tussen het werk en de tevredenheid van een andere persoon of groep mensen, zal een werknemer eenvoudigweg geen blijvende voldoening vinden.
Zelfs de meest cynische werknemers moeten weten dat hun werk voor iemand belangrijk is, ook al is het maar hun baas.

Onmeetbaarheid

Werknemers moeten hun voortgang en hun bijdrage zelf kunnen meten. Ze kunnen geen voldoening vinden in hun werk als hun succes afhangt van de meningen of grillen van een andere persoon, hoe welwillend die persoon ook is.
Zonder tastbare middelen om succes of falen te beoordelen, vermindert uiteindelijk de motivatie omdat mensen vinden dat ze niet in staat zijn hun eigen lot te beheersen.

Jobontevredenheid Overwinnen

1. Inleiding (by Patrick Lencioni)

Toen ik op de middelbare school zat, gaf mijn moeder me een exemplaar van het boek What Colour Is Your Parachute, zodat ik kon beginnen nadenken over wat voor carrière het beste voor mij zou zijn.

Zeven jaar later heb ik dat boek eindelijk gelezen, en ik heb er enorm veel aan gehad.
Het hielp me niet alleen bij het vinden van een job die bij mijn talenten paste, het wekte ook mijn interesse in loopbaanbegeleiding, een hobby waar ik me vandaag mee bezighoud. Mensen helpen passie te ontdekken in hun werk geeft mij enorm veel voldoening.

 

De afgelopen jaren ben ik echter gaan beseffen dat het nastreven van de juiste carrière misschien wat overschat wordt.
Begrijp me niet verkeerd. Ik blijf het leuk vinden en waardeer het enorm om mensen te helpen een loopbaan te vinden waarin ze hun natuurlijke talenten kunnen gebruiken.
Het is alleen dat we onszelf soms misleiden door te denken dat dit alleen genoeg is om ons tevreden te stellen in ons werk.
Ik zal het uitleggen.

2. Slechte Job ⇔ Ellendige Job

Je hoort iemand wel eens zeggen dat die en die een goede job heeft.
Als je die iemand vraagt wat een goede job is, krijg je verschillende antwoorden, afhankelijk van de persoon.

 

Voor sommigen gaat een goede job over goed betaald worden, voor anderen gaat het om het prestige van werken voor een bekend bedrijf, en voor anderen gaat het misschien om de vrijheid om niet de hele dag achter een bureau op kantoor te zitten.
We horen mensen ook zeggen dat die en die een slechte job heeft, wat kan betekenen dat ze onderbetaald worden, handarbeid moeten doen of in een kantoor zitten zonder ventilatie of natuurlijk licht.
Het is bijna volledig subjectief.

 

Wat niet subjectief is, is de definitie van een ellendige job, want het is grotendeels hetzelfde of je nu een manager, ober, leraar of profvoetballer bent.
Mensen die zich ellendig voelen in hun job, zien er tegen op om naar hun werk te gaan en komen gefrustreerd, verslagen en uitgeput thuis.

3. De Impact van een Slechte Job

De kosten van een slechte job zijn zeer reëel, zowel voor mensen die zich ellendig voelen, als voor de families en vrienden die bij hen wonen.
Tientallen mensen slepen zich elke dag moedeloos naar hun werk dat hen cynischer, ongelukkiger en gefrustreerder maakt dan toen ze vertrokken.
Na verloop van tijd kan deze doffe pijn het zelfvertrouwen en de passie van zelfs de sterkste mensen aantasten, wat op zijn beurt op een subtiele, maar diepgaande manier invloed heeft op hun echtgenoten, kinderen en vrienden.

 

Organisaties zijn ook niet immuun voor de gevolgen van een slechte job.
Sommige onderzoeken tonen aan dat maar liefst 77% van de werknemers ontevreden is over zijn werk, en dat de belangrijkste oorzaak van de ontevredenheid niet het loon of de voordelen zijn, maar eerder de relatie die een werknemer heeft met zijn of haar leidinggevende.

 

Een dergelijke wijdverbreide ontevredenheid doodt het moreel en de productiviteit in een bedrijf en verhoogt de kosten voor het werven, aannemen en omscholen van nieuwe werknemers, wat allemaal een enorme, maar niet gemakkelijk te meten invloed heeft op de winst.
Gallup schat dat de jaarlijkse kosten voor de Amerikaanse economie als gevolg van productiviteitsverlies rond 350 miljard dollar liggen.

4. De Drie Oorzaken
De oorzaken van werkontevredenheid zijn eenvoudig en vormen het onderwerp van Patrick Lencioni’s meest recente boek, The Truth About Employee Engagement. 
Hier onderzoeken we slechts een van die oorzaken, namelijk de meest voor de hand liggende, en misschien wel belangrijkste van de drie. Ik noem het anonimiteit.
Anonimiteit
Geen enkele werknemer, ongeacht hoeveel geld hij verdient of hoe graag hij zijn werk doet, kan voldoening vinden zonder een manager die hem kent en om hem geeft als een uniek individu.
Ja, dat lijkt belachelijk voor de hand liggend, wat de alomtegenwoordigheid van anonimiteit zo onbegrijpelijk maakt.
Vraag aan werknemers of hun managers hen echt begrijpen, of ze oprecht geïnteresseerd zijn in hen als mens, en de meesten zullen “nee” antwoorden.
Stel hun managers dezelfde vraag: “Waarom leer je je werknemers niet beter kennen en begrijpen?”
Ervan uitgaande dat ze het probleem zullen toegeven, volgen hier enkele van de waarschijnlijke redenen:
Tijdens sollicitatiegesprekken mogen managers van de wetgeving en advocaten geen persoonlijke vragen stellen die als discriminerend en/of irrelevant voor de job kunnen worden beschouwd.

Wanneer een werknemer daadwerkelijk voor hen begint te werken, blijven veel van die managers zakelijk met hen omgaan in plaats van hen te behandelen als een mens, iemand met een gezin en een geschiedenis en ambities en hobby’s.
Veel managers lijken te vergeten hoe het was toen zij nog junior medewerkers waren.

Ze herinneren zich niet welke impact een manager kan hebben op het gevoel van eigenwaarde, het enthousiasme en de jobvoldoening van een werknemer door alleen maar interesse te tonen in iemands leven buiten het werk.
Sommige managers relativeren de impact van het menselijke element op de productiviteit en de voldoening van hun werknemers, vaak omdat ze zich schamen.

Dit kan voortkomen uit hun ongemak om emotioneel open te zijn voor mensen, uit hun angst om onoprecht over te komen, of uit het pijnlijke besef dat ze geen interesse hebben getoond in de werknemers die voor hen werken.
Sommige managers geloven niet dat ze de tijd hebben om belangstelling te tonen voor hun mensen. Ze zien zichzelf als individuele bijdragers die toevallig directe ondergeschikten hebben. Voor hen is tijd die ze niet aan het “echte” werk besteden een verspilling en een bedreiging voor de vooruitgang.

Ze hebben duidelijk geen idee van de impact die een manager kan hebben op de productiviteit en het moreel van een werknemer. Natuurlijk heeft een manager geen enkel excuus om werknemers niet te behandelen als de driedimensionale mensen die ze zijn – moeders, vaders, zussen, broers, grootouders en buren, die allemaal de behoefte hebben bekend te zijn bij de persoon die toezicht houdt op hun werk.
5. Anonimiteit Overwinnen

Managers die moeite hebben om echte interesse te tonen in hun werknemers moeten een of beide van het volgende doen:

Ten eerste moeten ze hun angst overwinnen om politiek incorrect te zijn.
Ja, door ons huidige juridische klimaat moeten managers voorzichtig zijn met het soort persoonlijke vragen die ze tijdens sollicitatiegesprekken stellen. Maar dat betekent niet dat ze in dezelfde geest moeten doorgaan nadat een werknemer aangenomen is.

Dat betekent natuurlijk niet dat alle persoonlijke onderwerpen opeens moeten kunnen. Het betekent alleen dat managers zich als mensen moeten gedragen, en niet als de automaten die ze volgens ons rechtssysteem tijdens een sollicitatiegesprek moeten zijn.

 

Ten tweede moeten managers hun angst overwinnen om onoprecht over te komen.
Dat wil niet zeggen dat ze zich op hun gemak moeten voelen als ze onoprecht zijn.
Ze moeten beseffen dat het oké is als werknemers in eerste instantie vermoeden dat ze manipulatief zijn.
Ze moeten de moed en de wijsheid hebben om te beseffen dat hun echte bedoelingen uiteindelijk duidelijk zullen worden als ze blijk geven van consistente, oprechte interesse in hun werknemers als mensen.

6. Andere Oorzaken

Anonimiteit is de eerste van de drie oorzaken die managers moeten aanpakken.
Om ons noodlijdende personeelsbestand te transformeren, is er meer werk aan de winkel op het vlak van irrelevantie van werknemers en iets wat ik “onmeetbaarheid” noem.

 

Maar bovenal moeten managers begrijpen dat werkontevredenheid duur, onnodig en op te lossen is.
Ik hoop dat het advies en het perspectief in mijn boek de manier veranderen waarop managers hun job benaderen, zodat werknemers echte voldoening vinden in die van hen.

Over Trixolutions en Patrick Lencioni

Trixolutions is exclusief CAPA PRO geaccrediteerd en daardoor lid van de Table Group van Patrick Lencioni. Samen zetten we ons in om werknemers meer voldoening te geven door organisaties gezonder te maken.
Trixolutions heeft gewerkt met honderden senior leidinggevenden en hun teams in organisaties..

Door zijn werk als bestsellerauteur is Patrick Lencioni een pionier in de beweging rond gezonde organisaties. Trixolutions is heel fier rechtsreeks met hem te kunnen samenwerken.

CAPA Pro - Over Trixolutions en Patrick Lencioni

Mogelijkheden tot (digitale) opleiding en coaching

Bovenstaande inzichten, methodieken en oefeningen kunnen u aangeboden worden in de volgende formats:
Offline (Covid-19 proof)
 • Persoonlijke coaching
 • Inspiratiesessie van 1,5 uur
 • Workshop van een halve dag
 • Opleidingstraject
Online (Platform ZOOM, TEAMS of VEDAMO)
 • Persoonlijke coaching
 • Inspiratiesessie van 1,5 uur in onze Trixolutions Virtual Classroom
 • Workshop van een halve dag in onze Trixolutions Virtual Classroom
 • Digitale Learning Journey

Contacteer Ons!


  Bedrijf  Door op 'verzenden' te klikken, ga je akkoord met de Algemene Voorwaarden en het Privacybeleid.

  om een gratis voorbeeldassessment aan te vragen, of voor meer info!

  Blijf altijd op de hoogte!

  Abonneer op onze Trixolutions Nieuwsbrief!

  Blijf altijd up-to-date en schrijf je in op de Trixolutions Nieuwsbrief !

  * verplicht veld